Hydromx® Nedir?

Hydromx® içerdiği Nano-TermoTM teknolojisi sayesinde, dünya genelinde ısı aktarım akışkanı olarak kullanılan suyun, tüm negatif etkilerini pasifize ederek ısı transfer hızını arttırır ve sistemlerde koruma sağlar. 

Hydromx® tüm dünyada ticari işlem gören, enerji tasarruf sıvısı olarak kullanılan lisanslı tek üründür ve uluslararası patent koruması altında güvence altına alınmıştır. 

Nano-TermoTM teknolojisisine sahip olan Hydromx®, mevcut sıvılara kıyasla ısı transferini hızlandırır ve bu özelliği ile aynı ortam sıcaklığını sağlamak için ihtiyaç duyulan enerji miktarının azalmasını sağlar.

Kazan ya da soğutucu ne kadar verimli olursa olsun, Hydromx® çalışma süresini azaltmasından dolayı bütün sistemlerin verimliliğini arttırmaktadır. 

Sistemde verimsizliğe yol açabilecek olan aşınmayı ve kireçlenmeyi önlemek için özel olarak formüle edilmiştir. 

Hydromx®’in etkinliği ve başarısı üniversite araştırmaları, soğutma sistemleri ve kazan üreticilerinin testleriyle kanıtlanmıştır. 


NANO THERMO™

Hydromx®, ısı aktarımında bir devrim niteliğinde olan Nano-TermoTM teknolojisi sayesinde akışkan moleküler yapısını yeniden düzenlemektedir.

Hydromx® Nano-TermoTM teknolojisi ile sıvılardaki moleküller arası mesafeleri kısaltmaktadır. Ayrıca Nano partiküllerin davranışlarının ekstra katkısı ile ısı iletimini önemli ölçüde artırmaktadır. 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Soğutma Sistemlerinde Hydromx®

Hydromx® soğutma sistemlerde ısı yükünü mekanik soğutma yoluyla, %37'ye varan performansla sudan daha hızlı bir şekilde iletebilmektedir. Bu da aynı işi daha kısa zamanda yapabilmek anlamına gelmektedir. Bunun yanı sıra Hydromx®, soğutma sistemlerinde birden fazla kısımda etkinlik göstererek kazanç üretmektedir.

Kompresör verimliliğinde ortalamada %3’lük artıştan bahsedilirken, Kuru Soğutma (Dry Cooling) ünitesi olan sistemlerde, Doğal Soğutma (Free Cooling*) zamanının artması ve/veya “kompresörün devrede olma zamanının” azalması sebebi ile ortalama %32 verimlilik kayıt edilmektedir. Özellikle veri merkezleri (Data Center) gibi yüksek kontrollü ve yüksek yük ortamlarında verimlilik artışı %37 ve üstü olarak hesaplanmıştır.

Isıtma Sistemlerinde Hydromx®

Hydromx®’in sağladığı ısı transfer hızındaki artış, ısı üretme kazanının aynı iş yükü için harcadığı toplam çalışma süresini azaltmaktadır. Hydromx®’in ısıtma sistemlerindeki performansı, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından yapılan testlerle kanıtlanmış ve raporlanmıştır.

Hydromx® kullanıldığı kazan eşanjörlerindeki alev ısısını daha hızlı üzerine aldığı için enerji kaynağının çalışma süresini azaltır. Bu durum aynı iş için gerekli enerji tüketimini azalttığı gibi, bacada oluşan ısı kaybını yaklaşık (3°C) oranında azaltarak da verimlilik artışı yaratır. Bütün bu kazanımlar uluslararası bir kazan Ar-Ge firması olan Enertek tarafından yürütülmüş çalışmalarda kayıt altına alınmış ve raporlanmıştır. Bugüne kadar Hydromx® ısıtma sistemi uygulamalarının ortalama kazanımı %29 olarak kayıt edilmiştir.
Bütün bu etkinlik mekanizmaları ulusal ve uluslararası uygulamalar ile neticelenmiş ve belgelenmiştir.

SİSTEM KORUMASI

Korozyona Karşı Koruma

Korozyon, ısıtma ve soğutma sistemlerinin en sık maruz kaldığı sorunlardan biridir. Bu sorun sisteminizin bileşenlerine zarar vererek kullanılmaz hale gelmesine yol açabilir. Sisteminizin bütünlüğünü bu bahsettiğimiz tehlikelerden korumak için kullanılan kimyasallar ise, suyun ısı transfer kapasitesini azaltarak enerji kullanımını artırır ve enerji verimsizliğine sebep olurlar. Sisteminizde Hydromx® kullandığınızda, diğer tüm kimyasal koruyuculardan daha etkili ve çok yönlü bir korozyon korumasına da sahip olursunuz.

Hydromx®’in korozyona karşı olan koruyucu etkisi, BuildCert sertifikası (DWTAS Endüstri Standartları) ve İTÜ tarafından verilmiş olan ASTM-D 1386 sertifikası ile de belgelenmiştir

Kireçlenmeye Karşı Koruma

Kireçlenme, sisteminizin zaman içinde karşılaşacağı bir diğer problemdir. Genellikle “Sert Su” olarak bilinen, mineral bakımından yüksek değerlere sahip olan şebeke suyunun kullanılması sonucu, sistemde kalsiyum birikmesi gerçekleşir
ve bu da kireçlenme yaratır. Bu olumsuz durum, sisteminizin boruları, ısı eşanjörü gibi farklı bileşenlerinde görülebilir. Bu da zamanla sisteminizi kullanılmaz hale getirir. Hydromx®, sisteminizi kireçlenmeye
karşı etkin bir şekilde korur. Sistemde kireçlenmeden kaynaklanacak ısı transferi kayıplarının önüne geçerek, aynı mantıkla, sistem performansını üst seviyede tutar.

Donmaya Karşı Koruma

Isıtma ve soğutma sistemlerinde sistemin içindeki sıvının donması, karşılaşılan problemlerden belki de en yaygını ve bilinenidir. Bu problemi engellemek için, halk arasında “antifriz” olarak bilinen kimyasalların suya katılması ile elde edilen solüsyonlar kullanılır. Bu kimyasallar suyun donma noktasını aşağı çekerek sistemi donmaya karşı korur. Ancak bu işlem suyun ısı taşıma hızını düşürür. Bu da aynı iş için ısı kaynağının daha fazla çalışmasına ve dolayısıyla enerji verimsizliğine sebep olur.

Hydromx® sisteminizin düşük donma sıcaklıklarında etkin çalışmasına (-61°C’ye kadar) olanak verir. Diğer “Antifriz” kimyasallarının aksine, çok düşük sıcaklıklarda bile sistem performansını maksimum seviyede tutar ve ısı kaynağının daha az çalışması ile enerji verimliliği sağlar.

Bakteri Oluşumuna Karşı Koruma

Hydromx®’in sisteminizi koruduğu diğer bir başlık da bakteri oluşumudur. Hydromx® sisteminizde Pseudomonas ve Legionella (Lejyoner) bakterilerinin oluşmasını engeller. Özel formülü sayesinde Hydromx® sisteminizi bakteri tehlikesinden arındırarak, hem sistem bakım ve onarım maliyetlerinizi düşüren hem de sağlığınızı koruyan bir çözüm olma özelliğini sağlar.

ÇEVRESEL ETKİ

Dünyanın yaşanabilir olma özelliğini koruyabilmek için, üretim ve tüketim kaynaklı ortaya çıkan karbon salınımlarını azaltmamız büyük önem taşımaktadır. Küresel iklim değişiklerinin ve sera etkisinin en önemli sebebi olan karbon salınımı, günümüzde enerji ihtiyacının da fazlasıyla artması ile birlikte büyük bir tehdit haline gelmiştir

Hydromx® Dünya’nın en yeşil projelerinden biridir. Bağımsız onay mercileri tarafından hazırlanmış LCA ve EPD (S-EP-00633) belgelerine dayanarak, küresel ısınmaya yol açan gazların başında gelen karbondioksit (CO2) salınımını suya göre %25 oranında, etilen glikol su karışımına göre %37 oranında azaltmaktadır

 

Hydromx® 'in
 3 farklı başlıkta LEED (Çevreye Duyarlı Yapı Sertifikası) katkısı olacağı onaylanmıştır;

Hydromx® kullanımı, eski/yeni tüm binalarda LEED için ortalama 10 puan katkının yanı sıra LEED v4 alınabilmesi için gerekli olan zorunlu şartların da sağlanmasına katkıda bulunmaktadır.

Birleşmiş Milletler 2011 yılı verilerine göre enerji tüketiminden kaynaklanan yıllık karbon salınımı dünyada yaklaşık 28.8 trilyon tona ulaşmıştır. Uluslarası Enerji Ajansının verilerine göre, Dünyanın sadece %5’inin Hydromx® kullanması durumunda sağlanacak enerji tasarrufu yaklaşık 50 Milyar USD olarak öngörülmektedir. Bu şekilde 86.5 milyon ton CO2 gazının atmosfere salınımının önüne geçilmiş olunacaktır. Bu rakam doğadaki karşılığı 231 milyon ağaca denktir.

AKADEMİK

Yapılan testlerde, aynı dış ortam sıcaklığına sahip eşdeğer sistemlere su ve Hydromx® konulup karşılaştırıldığında, Hydromx®/su (50/50) karışımı %100 su’dan 10 ̊C daha fazla sıcaklık derecesine ulaşmıştır. 3870 saniye sonra ısı transferindenki toplam enerji tüketim değerleri karşılaştırıldığında Hydromx®’in verimliliği %37 ve üzeri olarak kaydedilmiştir.*

Hydromx®’ in ısı transfer hızı su ile karşılaştırıldığında çok daha fazladır. Hydromx®, içerdiği Nano-TermoTM teknolojisi ile nano parçacıkların sıvıya kattığı iletimsel özellikleri ve moleküler arası bağlantıları sayesinde ısı transferinde devrimsel niteliğe sahiptir.*

*Dr Issa Chaer, BEng, PhD, MCIBSE, FInst.R, LSBU Report, December 2013

** Professor Marc J. Assael, Hydromx® Properties Investigation, LTPEP, Chemical Engineering Department – Aristotle University

 

Recent advances in nanotechnology have led to the combination of stable fluids with nanotechnology and thus the emergence of new generation heat transfer fluids called nanofluids. Nanofluids are nanotechnology-based heat transfer fluids that can flow smoothly in the system, and provide enhanced thermal and physical properties that make them attractive in many applications such as pharmaceutical processes, transportation industry, thermal management of electronics, fuel cells, boiler flue gas temperature reduction, heat exchangers.

The thermal properties of nanofluids, including thermal conductivity, viscosity, specific heat, convective heat transfer coefficient and critical heat flux have been studied extensively. The thermal conductivity of heat transfer fluid is widely recognized as one of the main factors influencing the heat transfer efficiency.

When a frost inhibitor (such as glycol) is added to water, the heat transfer efficiency of the system will be worse. In addition, pumping penalties are incurred because of the higher viscosity of glycol. Although widely used as a heat transfer medium, water is not perfect. The high efficiency is due to the special properties of the nanofluid component in Hydromx® which makes water perform better. Because of this increase in heat transfer Hydromx® enables the heat (energy) to be transferred to the target, (room or building) faster and more efficiently.

Heat that is produced by the boiler (by burning oil or gas) heats the exchanger first and then the water inside. During this process not all of the heat produced is transferred to the water. Some of this heat is lost up the chimney. So the faster we can heat the water or fluid, the less heat is lost up the chimney. Hydromx®, therefore, provides more efficiency with less energy and decreases the combustion cycles of the boiler which lowers fuel consumption.

Compared to conventional fluids, Hydromx® offers the following advantages:

High specific surface area and therefore more heat transfer surface between particles and fluids.

  • High dispersion stability with predominant Brownian motion of particles.
  • Reduced pumping power as compared to pure liquid to achieve equivalent heat transfer intensification.
  • Reduced particle clogging as compared to conventional slurries, thus promoting system miniaturization.
  • Adjustable properties, including thermal conductivity and surface wettability, by varying particle concentrations to suit different applications.
  • Stability using a stabilizing. ***

*** 1) Nan, C.W., et al., Effective thermal conductivity of particulate composites with

interfacial thermal resistance. Journal of Applied Physics, 1997. 81(10): p. 6692-6699.

2) Wilson, O.M., et al., Colloidal metal particles as probes of nanoscale thermal transport in fluids. Physical Review B, 2002. 66(22).

3) Barrat, J.L. and F. Chiaruttini, Kapitza resistance at the liquid-solid interface. Molecular Physics, 2003. 101: p. 1605-1610.