Koşullar ve Gizlilik

Bu web sitesini (Kısaca "Site" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. İşbu Web Sitesi Kullanım Koşullarını (Kısaca "Site Kullanım Koşulları") kabul etmediğiniz taktirde, Site'yi kullanmaktan vazgeçiniz. 

Site'nin sahibi Kozyatağı Mh. Gülbahar Sk. PS Plaza Kat:7 Kadıköy/İstanbul adresinde merkezi bulunan  Hydromx International Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. olup, site ‘de sunulan hizmetler tarafından sağlanmaktadır. Site sahibi bu Site'de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, Site'yi, Site kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Bu Site'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde Site'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu Site Kullanım Koşulları'nı Hydromx.com.tr dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak Site'de yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. Hydromx.com.tr tarafından işbu Site Kullanım Koşulları'nda yapılan her değişikliği Site hizmetlerinden yararlanan ve Site'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

Genel Hükümler

KULLANICI, Site dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Hydromx.com.tr ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. 

KULLANICILAR, Site'yi kullanarak, Hydromx.com.tr ve diğer KULLANICILAR'ın ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacaklardır. KULLANICILAR'ın işbu Site Kullanım Koşulları hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Hydromx.com.tr doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

Site üzerinden, Hydromx.com.tr kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya İÇERİKLER'e ve/veya dosyalara Hydromx.com.tr tarafından LİNK verilebilir. Bu LİNKLER sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup, ilgili web sitesini veya işleten kişiyi destekleyici veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki LİNKLER vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve İÇERİKLER ile bu LİNKLER vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların İÇERİKLER'i hakkında Hydromx.com.tr’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

Hydromx.com.tr, Site üzerinden KULLANICILAR tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve KULLANICILAR ve diğer taraflarla yaptığı sözleşmelerin hükümleri doğrultusunda kullanabilir, bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Hydromx.com.tr aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliğini, adresini, elektronik posta adresini, telefonunu, IP adresini, Site'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiğini, domain tipini, tarayıcı (browser) tipini, tarih ve saat gibi bilgileri KULLANICILAR'la, iş ortaklarıyla ve taraflarla yaptığı sözleşmeler kapsamında ve istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla da kullanabilir.

Fikri Mülkiyet Hakları

İşbu Site Kullanım Koşulları dâhilinde Hydromx.com.tr bilgilerine, Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'na, Hydromx® ticari markalarına, Hydromx.com.tr ticari görünümüne veya bu Site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır. 

Hydromx® marka, logo ve diğer Fikri Mülkiyet Hakları Hydromx® International Kimya San. Ve Tic A.Ş.'ye aittir.

Site Kullanım Koşulları’nda Değişiklikler

Hydromx.com.tr, tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu Site Kullanım Koşulları'nı herhangi bir zamanda Site'de ilan ederek değiştirebilir. İşbu Site Kullanım Koşulları'nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu Site Kullanım Koşulları KULLANICI'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Hydromx.com.tr işbu Site Kullanım Koşulları ve "Gizlilik Politikası"ndan herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Hydromx.com.tr açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Hydromx.com.tr’nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Hydromx.com.tr ‘nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Hydromx.com.tr’nin gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Site'ye ve sisteme yapılan saldırılar gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Site Kullanım Koşulları'nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Site Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Site Kullanım Koşulları'ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yürürlülük ve Kabul

İşbu Site Kullanım Koşulları Hydromx.com.tr tarafından Site içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. KULLANICILAR, işbu Site Kullanım Koşulları hükümlerini Site'yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Hydromx.com.tr, dilediği zaman işbu Site Kullanım Koşulları hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek Site üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Bu koşullar ve gizlilik doğrultusunda ve kullanım şartlarında oluşabilecek sorular için iletişim; www.hydromx.com.tr - info@hydromx.com.tr