Sıkça Sorulan Sorular
1Hydromx® nedir?
Hydromx®; hidronik ısıtma, soğutma ve güneş enerjisi sistemlerinde suyun ya da glikolün yerini alan, devrimci bir ısı aktarımı sıvısıdır. Benzersiz formülü, ısı transfer performansı iyileştirmektedir. Böylece enerji verimliliğini yükseltmektedir. Isıtma ve soğutma sistemlerinde ortalama %35’e kadar varan tasarruf sağlar
2Hydromx® nerelerde yarar sağlamaktadır?
Hydromx®, kapalı çevrim sistemlerde kullanıllır. Merkezi ısıtma sitemlerinde, kombilerde, merkezi soğutma sistemlerinde kullanılır. Endustriyel ekipmanların soğutmasında da güvenilerek kullanılabilinir. Enerji tüketimini azalttığı gibi sistemlerin hizmet ömürlerini (su kullanımına kıyasla) uzatır.

Hydromx® suyla 50:50 oranında karıştırılan, ısı aktarımını iyileştirmek aynı zamanda enerji tüketimini azaltmak için ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılan bir enerji tasarrufu çözümüdür.

Hydromx® ısı aktarımı ortamı olarak (su buharı bazlı sistemler hariç) bütün su bazlı (hidronik) ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılabilir.
3Hydromx® nasıl çalışır?
Hydromx®, ısı transferini iyileştirmede Nano-TermoTM teknolojisini formülü kullanmaktadır. Enerji tüketimini azaltmak için oda/radyatör termostatları ve kazan/soğutucu kontrolleriyle uyumlu bir şekilde çalışmaktadır.

Sistem daha hızlı bir şekilde ısınmakta ve soğumaktadır. Bunun sonucu olarak, termostat daha çabuk kapanmaktadır ve sistem enerji tasarrufu yapmak için kendi açma/kapama döngüsünü değiştirmektedir. Nano-TermoTM teknoloji sayesinde, suya nazaran, moleküler seviyede ısı transfer alanı artar, ısı transfer yapısı sıvı malzemeden ziyade (conductionı artırarak) katı malzemenin yapısına dönüşür, bu sayede homojen şekilde transfer sağlar. Tüm bu farklılıklar ısı transferinin hızını ciddi oranda arttırır. Bu teknolojinin farklı yapısı tüm dünya bilim adamlarının dikkatini çekmiştir. Yıllardır araştırmalar bu farkı bilinen formüller ile tanımlanmaya çalışılmaktadır. Nano sıvı davranışları bilinen formüller ile bugüne kadar tam olarak açıklanamamanın yanı sıra Brownion Motion tanımlamasına uyması ile günümüzde açıklanabilinirliği artmıştır
4Hydromx®’e güvenebilir miyim?
Hydromx®’in konfor sıcaklığını artırdığı ve enerjiden tasarruf ettiği yıllar boyunca ispatlanmıştır. Hydromx®, insanlara ve çevreye zarar vermemektedir ve bu özelliğini uluslararası geçerliliği olan NSF (National Sanitary Foundation-Uluslararası Sağlık Kuruluşu) tarafından gıda ile teması olmayan ürün sistemleri (HT2) kategorisinde kullanımına uygunluk belgesi alarak ve NSF logosunu taşımaya hak kazanarak ıspatlamıştır. Bu belge nano fluid teknolojisinde dünyada ilk defa Hydromx®’e verilmiştir.

Hydromx® ısıtma sisteminizdeki korozyon ve kireçlenmeyi engelleyecektir. Hydromx®, İngiltere tarafından hazırlanan tüm dünyada geçerliliği olan, bina ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılabilinirlik sertifikası Build Cert ve test raporlarına sahiptir. Hydromx®’in korozyon etkisi yapmadığını belgeleyen bir rapordur. İstenilen sıcaklık ayarlarına daha çabuk ulaşarak ve bu sıcaklığı daha uzun bir süre koruyarak ısıtma sisteminizin verimliliğini artırmaktadır. Bu özel fayda, enerji maliyetlerini düşürmenin yanı sıra karbon emisyonlarını da azaltacaktır.
5Hydromx®’in sigortası var mı?
Teknik incelemeler ve sistem koruması raporlama sürecinden sonra, Hydromx® dünyanın en büyük 2. sigorta firması olan ACE tarafından sigortalanmıştır.

Hydromx®’in 10,000,000 ABD dolar karşılığı olan bir ürün sorumluluğu sigortası vardır ve sigorta limiti gerekirse artırılabilmektedir. Daha birinci müşterimizden bu yana hiçbir talepte bulunulmamıştır. Aşağıda sigorta kapsamımızın kısaca detaylarını görebilirsiniz.
Bölge sınırı:
Bütün dünya (İran, Suriye, Küba, Kuzey Kore ve Kuzey Sudan hariçtir).
Genel mali sorumluluk:
a) Herhangi bir kişinin bedensel yaralanması (ölüm , hastalık ya da rahatsızlık dahildir)
b) Somut varlıkların kaybı ya da fiziksel olarak zarar görmesi
Ürün sorumluluğu:
a) Herhangi bir kişinin bedensel yaralanması (ölüm , hastalık ya da rahatsızlık dahildir)
b) Somut varlıkların kaybı ya da fiziksel olarak zarar görmesi
Dolaylı kayıplar:
“Sigortalanmış taleplerde (sadece mali kayıplar)” tanımlandığı şekilde mülkün zarar görmesi ya da bedenin yaralanmasından kaynaklanmayan bütün mali kayıpların sorumluluğu.
6EBRD/TURSEFF onayı ne anlama gelmektedir?
Sürdürülebilir enerji finansmanı tesisi, Avrupa Yeniden İnşaat ve Geliştirme Bankası (EBRD) tarafından, enerji verimliliğine ya da yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapmak isteyen KOBİ büyüklüğündeki endüstriyel firmalar ve ticari girişimler için 2010 yılından itibaren geliştirilmiş bir kredi hattıdır. Uygun kredi oranları ile uzun vadelerde, hatta ilk 2 yıl ödeme olmaksızın kredi edinmek mümkündür. Burada amaç, fosil yakıtların tüketimini azaltmak ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakabilmektir. Avrupa birliği bu amaçla Hydromx®'in kullanılmasını teşvik eder. Ulaşılmasını kolaylaştırmak için mali imkan yaratmaktadır.
Hydromx®, EBRD tarafından Uygun Malzemeler ve Ekipmanlar Listesi (LEME) için onaylanmıştır. HYDROMX® International A.S. Hydromx® tek tedarikçisi olarak Uygun Tedarikçiler ve Tesisatçılar Listesine (LESI) girmiştir.

Bütün detaylar için TURSEFF web sitesine bakınız.
7Hydromx® zararlı mıdır?
Hydromx® zararlı değildir; Hydromx®’in bileşenleri organiktir. Doğru şekilde uygulandığı, yönetildiği zaman insanlara ve çevreye zarar vermeyecektir. Hydromx® yakıcı, yanıcı değildir ve herhangi bir kanserojen madde içermez. Ürünün güvenliğini sağlamak için aşağıdaki önlemler alınmalıdır:
 • Hydromx® içme suyu sistemlerinde kullanılmamalıdır.
 • Hydromx®’i taşırken ya da Hydromx® ile çalışırken uygun göz koruması takın
 • Hydromx® cildinize temas ederse, sadece suyla iyice yıkayın.
 • Hiçbir sabun ya da temizleyici kullanılmamalıdır.
 • Gözlere temas ettiği zaman, suyla iyice yıkayın.
 • Yutulması halinde, su için ve kusmaya çalışmayın.
 • Hydromx®’in SDS bilgilerini elinizin altında bulundurun, okuyun ve anlayın.


Tüm detaylar için SDS dokümanı'na bakınız. (kayıt olmanız gerekir)
8Hydromx® ısıtma ve soğutma sistemlerine zarar verir mi?
Hydromx®’in içinde aşınma, kireçlenme, mikrobiyolojik ve donma koruması bulunmaktadır. Alüminyum dahil, ısıtma sistemlerinde yaygın olarak bulunan malzemelerle uyumludur.

15 yıl gibi uzun bir süredir, oldukça farklı kazanlarda, radyatörlerde ve vanalarda kullanıldığı binlerce tesisat vardır. 2 yıldan uzun süredir, herhangi bir sorun olmadan, alüminyum ısı değiştiricileri ve fanlı ısıtıcılarda kullanıldığı vaka analizlerini de içermektedir.

Hydromx® ASTM-D ve BUILDCERT aşınma standartlarını geçmiştir ve bir korozyon ve kireçlenme engelleyici olarak kullanılabilmektedir.

Detaylar için MSDS Rapru'na bakın.

9BuildCert nedir?
BuildCert, su tedariği üzerinde 75 yıldan daha uzun bir deneyimi bulunan, İngiltere’de yerleşik bir test ve belge kuruluşu olan WRC-NSF’nin ürün sertifikasyon koludur. Su donatılarını inceleyerek, test ederek ve belgeleyerek, kullanmanız için su tesisatı deneyimlerini ortaya koymaktadırlar. İngiltere bölgesindeki su kimyasal yapısı itibarı ile çok tahripkar özelliğe sahiptir. Bu sebeple o yörede tesisatlarda kullanılacak su ve kimyasalların çok zorlu standartlara uyum sağlaması beklenmektedir.

BuildCert’e göre:

“Merkezi ısıtma sistemleri dahil, birincil su ısıtma devreleri, kazanlarının uzun ömürlülüğü ve verimliliği kimyasal su uygulamasının kullanılmasıyla büyük oranda geliştirilebilmektedir. Merkezi ısıtma sistemlerinde bu sıvıların uygulanmasının amacı:

▪ Borular ve radyatörler gibi yaşamsal önemdeki metalik parçaların aşınmasının önlenmesi, sistemde ve özellikle kazanda pullanmanın engellenmesidir.

Ayrıca, sıvı sistemin plastik ve lastik bileşenlerine de zarar gelmesine neden olmamalıdır. Çevre üzerinde düşük bir etkisi bulunmalıdır.
BuildCert tarafından belgelenen bütün kimyasal su uygulama sıvıları, inhibitörlerin minimum performans zorunluluklarını karşıladığından emin olmak için endüstri uzmanları tarafından çekilen, mesken sıcak su merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılacak olan kimyasal inhibitörlerin, standart spesifikasyonuna göre test edilmektedirler. BuildCert kalite ve güvence zorunlulukları üzerinde BuildCert CIAS logosuyla birlikte satılan bütün su uygulama sıvısı şişelerinin gerçekleşmesinin yanı sıra kalıcı olmasını da kontrol etmektedir. BuildCert CIAS onayı kazan üreticilerinin, tesisatçıların ve tüketicilerin su sistemlerinin korunduğuna dair güvende olmasını sağlamaktadır.Daha fazla detay için BuildCert web sitesini ziyaret edin.
10Hydromx® kazanımın garantisini etkiler mi?
Bütün üreticiler sistemlerin korunması için inhibitörlerin kullanılmasını tavsiye etmektedir ve Hydromx® ısıtma ile soğutma sistemlerinde kimyasal inhibitör olarak kullanılması için sertifikasyon kuruluşları tarafından onaylanmıştır. Hydromx®’in herhangi bir kurulumundan kaynaklı olarak etkilenmiş herhangi bir kazan garantisi olduğu hiçbir şekilde raporlanmamıştır.

Hydromx®, ısıtma ve soğutma ekipmanlarının (kazan, kombi, çiller vb.) çalışma koşullarını belirleyen kurumlar tarafından da onaylanmış bir üründür. Belirli bir kazan üreticisi hakkında sorunuz varsa ya da bir kazan üreticisinin verdiği garantiyi sorgulamak istiyorsanız info@hydromx.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
11Gazlı kazanlarda karbon emisyonu tasarrufu nasıl hesaplanmaktadır?
Carbon Trust (İngiltere), karbonla ilişkili her şeyde değerli bir bilgi kaynağıdır. Enerji kullanımının ve karbon emisyonlarının yaygın birimlere nasıl dönüştürüleceğine dair rehberlikle birlikte, kurumunuzun karbon emisyonunu hesaplamanıza yardımcı olacak bir dönüştürme katsayısı kılavuzu sunmaktadırlar. Carbon Trust, dönüştürme katsayıları; Gaz kazanın içinde suyu ısıtmak için yakıldığı zaman karbon dioksit (CO2) havaya salınır. Bu dönüştürme katsayıları kullanılan her kWh gaz için 0,1836 kg CO2’in serbest kaldığını söylemektedir. Buna göre, her 5446 kWh için 1 ton CO2 salınmaktadır. Gaz tüketimindeki bütün azalmalar karbon emisyonlarında aynı miktarda azalmaya yol açacaktır.
12Hydromx® ile ağaçları nasıl koruyorsunuz?
Birleşmiş Milletler Çevre Programına göre, bir hektar ağaç, hektar başına yaklaşık 100 ağaçla, yılda 6 ton CO2’i absorbe etmektedir. Mekanların ısıtılması için yakılan karbon yakıtlarının miktarını azaltarak, yayılan CO2 miktarı azaltılmaktadır. Azaltılan miktar, bir ağacın bir yılda absorbe ettiğine ve gezegenimizi dengeye getirmek için ekmemiz gereken ağaçların sayısındaki azalmaya eşitlenebilir. BM Bir Milyar Ağaç Kampanyasına göre: gerçekleri BURADA görebilirsiniz. Her gün kaybettiğimiz net orman 20,000 hektar ya da Paris’in büyüklüğünün iki katına eşit bir alandır. Bu yılda 7,3 milyon hektara kadar çıkmaktadır. Temsili bir konutun ısıtma için yılda 3,7 ton CO2 saldığını hesaplıyoruz. Bu CO2’nin emilmesi için yaklaşık 60 ağacı gerektirecektir. Hydromx® ’in kullanılması %35’e kadar tasarruf yaptıracaktır, bu da ev başına yaklaşık 20 ağaç yapmaktadır.
13Hydromx®’i sisteminde nasıl kurabilirim?
Hydromx® kurulumu, Hydromx® üreticisi ya da Hydromx® tarafından yetkilendirilmiş bir su tesisatçısı veya ısı mühendisi tarafından gerçekleştirilmelidir.

Hydromx®’in yetkilendirmediği bir kişi veya kuruluş tarafından uygulanan kurulumlar üretici garantisinin verdiği bütün garantileri geçersiz kılacaktır.
Daha fazla detay için Kullanım Talimatları dokümanına bakınız.
14Isıtma sistemlerinde bulunması gereken Hydromx® miktarı ne kadardır?
Hydromx®’in en etkin ısı aktarımı çözümü 50/50 oranında suyla karıştırmaktır. Bunun bazı istisnaları bulunmaktadır. Hydromx®’in miktarı sistem bileşenleri, radyatörler/fanlı ısıtıcılar, kazan ve borularda bulunan suyun miktarı hesaplanarak tahmin edilebilir. Bu kısa bir saha araştırmasından sonra ya da çizimlerden yapılabilir.

Örnekler:

▪ Tipik bir 3 yatak odalı, mesken ev 60-70 litre su kullanarak, 30-35 litre Hydromx®’e ihtiyaç duyar.
15Isıtma ve soğutma sistemlerindeki suyun hacmi nasıl hesaplanır?
Her binanın kendine has özellikleri vardır, bu nedenle sadece m2’ye bakarak suyun hacmi hesaplanamaz.
Hidronik ısıtma ya da soğutma sistemlerindeki suyun hesaplanmasında kullanılabilecek birkaç yöntem bulunmaktadır.
Ancak bu yöntemler kesin olmayan ya da eksik sistem bilgisi ve ölçüm tekniklerindeki farklılıklar nedeniyle her zaman %100 doğru değildirler.
 • a typical 3 bedroom domestic house uses 60-70 Litres of water requiring 30-35 Litres of Hydromx®
 • a block of 700 flats uses 54,000 litres of water requiring 26,000 litres of Hydromx®
 • an education college uses 10,000 litres of Hydromx®
 • a large (7,000 member) social club with restaurants, lounges and health spa uses 8,000 litres of Hydromx®
 • a district heating system uses 50,000 litres of Hydromx®
16Hydromx® / Su solüsyonunun performansı zaman içinde sabit mi kalıyor yoksa verimliliği azalıyor mu?
Kullanım talimatlarına uymaya, Hydromx®’in konsantrasyon seviyelerinin iyi korunmasına ve anormal kullanım ya da değişikliklerden kaçınılmasına bağlı olarak, Hydromx®’in minimum 15 yıllık bir ömür garantisi vardır.

Hydromx® %45 - %60 arasındaki konsantrasyonlarda doğru bir şekilde işlev görür, Sistem üzerinde en azından yıllık olarak bakım kontrollerinin yapılmasını tavsiye ediyoruz. Hydromx® ve su solüsyonun kurulum sırasındaki konsantrasyonla eşleşip, eşleşmediğinden emin olmak için test edilebilir ve bir ayarlama yapılabilir.

Ayrıca, tesisatçınız ya da ısı mühendisiniz tarafından tavsiye edildiği şekilde bazı kontroller gerekebilir. PH testleri ve daha başka düzenli kontroller gerekli olabilir.
17Hydromx®’i ısıtma sistemindeki başka kimyasal ürünlerle karıştırabilir miyim?
Hayır, Hydromx® başka bir kimyasal ile karıştırılarak kullanılmaz. Hydromx®, %35’lik enerji tasarrufu sağlayacağı noktaya gelmesi için uzun yıllar boyunca araştırma ve geliştirme yapılmış olan, dikkatli bir şekilde formüle edilen kimyasal bir solüsyondur. Üreticiler, Hydromx® ısı aktarımı sıvısıyla birlikte başka kimyasalların kullanılmamasını şiddetle tavsiye etmektedirler. Çünkü, bunlar performansı etkileyebilir ve sistem üzerinde bilinmeyen etkileri olabilir.

Not: Hydromx®’in yapısında kireçlenme, aşınma, mikrobiyolojik ve donma koruması olduğu için ısıtma sisteminde başka herhangi bir kimyasal ürünün kullanılması gerekli değildir.

Herhangi bir özel ihtiyacınız varsa, lütfen info@hydromx.com adresinden bizimle iletişime geçin.
18Büyük bir bakım ya da tamir için sistemi boşaltmak zorunda kalırsam ne olacak?
Bakım işlemleri sırasında, bir sistemin tamamen boşaltılması genellikle zorunlu ya da istenilir bir şey değildir. İşlemlerin büyük çoğunluğunda bağımsız radyatörler ya da sistem bölümleri izole edilebilirler.

Hydromx®, uzun ömür beklentisi olan, değerli bir ısı aktarımı solüsyonudur. Uygulamaya mümkün olan yerlerde yeniden kullanılmalıdır. Solüsyon uygun tanklara (Büyük ısıtma sistemleri için, plastik katlanabilir depolar tavsiye edilmektedir.) boşaltılabilir ve saklanabilirler. Böylece, bakım tamamlandıktan sonra sistem geri doldurulur. Bu işlem sırasında, Hydromx®’in konsantrasyonu kontrol edilmeli ve en yüksek verimlilikteki tasarrufu sürdürmek için gereken yerlerde ek Hydromx® ile ayarlanmalıdır.
19Nasıl Hydromx® siparişi verebilirim?
Hydromx® siparişini ülke dağıtımcılarınız aracılığıyla verebilirsiniz, ya da bölgenizde dağıtımcısı / satıcısı bulunmuyorsa lütfen info@hydromx.com adresinden bizimle iletişime geçin.
20Hydromx® satıcısı olabilir miyim?
Hydromx® International Kimya San. Tic A.S. bütün dünyada yetkili Hydromx® satıcıları ve tesisatçılarından bir dağıtımcı ağı oluşturmaktadır. Firmanız ve iş fırsatları hakkında bilgi vererek, info@hydromx.com adresinden bizimle iletişime geçin.